Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Fryderyka Chopina w Milanówku

Adres: ul. Żabie Oczko 1
05-822 Milanówek
pokaż na mapie
Dyrektor: Joanna Staszkiewicz
Strona WWW: http://zsg3milanowek.szkolnastrona.pl
E-mail: sp3@sp3.milanowek.pl
Telefon: 22  758-34-60

Opis oferty: 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. F. Chopina jest szkołą z ciekawą i długoletnią historią. Swoje działania opieramy na następujących wartościach: mądrość, pracowitość, patriotyzm, tolerancja. Szczególne miejsce w naszej Szkole zajmuje sport, zwłaszcza łyżwiarstwo szybkie. 

W roku szkolnym 2020/2021 prowadzimy nabór do klas pierwszych. 

Dążymy do tego, aby nasz absolwent był dobrze wykształcony, ciekawy świata, zdolny do twórczego myślenia, wrażliwy na dobro i piękno, tolerancyjny i przyjazny dla ludzi. W tym celu:

 

·         wspieramy indywidualny rozwój każdego ucznia,

·         budujemy w swoich uczniach poczucie bezpieczeństwa, godności i dumy z bycia Polakiem i członkiem lokalnej społeczności,

·         umożliwiamy realizowanie pasji sportowych,

·         w ciekawy sposób przekazujemy wiedzę,

·         we współpracy z rodzicami przygotowujemy uczniów do pełnienia ważnych ról w społeczeństwie.

 

Nasza Szkoła stwarza optymalne warunki do zdobywania i pogłębiania wiedzy.

1. Posiadamy bogato wyposażoną bazę lokalową:

·         przestrzenne i widne sale lekcyjne wyposażone w rzutniki multimedialne (każda pracownia) i tablice interaktywne najnowszej generacji, monitory interaktywne,

·         pracownie przedmiotowe: biologiczna, historyczna, fizyczna, geograficzna, matematyczne i humanistyczne oraz sala muzyczna,

·         nowoczesna pracownia informatyczna z dostępem do Internetu (elementy informatyki uczniowie poznają od klasy pierwszej),

·         nowoczesna pracownia językowa,

·         w salach dla klas I - III znajdują się półki, na których uczniowie mogą zostawić książki i zeszyty,

·         w salach dla klas I - III wydzielono miejsce do zabawy i odpoczynku, a stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu uczniów,

·         halę sportową, salę gimnastyczną z bogatym zapleczem sportowymi nowoczesne boisko z bieżnią tartanową,

·         plac zabaw z nowoczesnym sprzętem,

·         strefa relaksu dla uczniów,

·         wybieg z boiskiem do piłki koszykowej,

·         Miasteczko Ruchu Drogowego,

·         czytelnię i bibliotekę z bogatym księgozbiorem,

·         świetlicę czynną w godz. 7.15 – 17.00 (atrakcją jest interaktywny dywan umożliwiający prowadzenie ciekawych i różnorodnych zajęć). Priorytetem jest odrabianie lekcji i pomoc w nauce,

·         dziennik elektroniczny "Vulcan" umożliwiający szybki dostęp do informacji,

·         szafki szklone dla uczniów,

·         toalety przystosowane do wzrostu uczniów,

·         gabinet pielęgniarki,

·         stołówkę serwującą smaczne i zdrowe obiady,

·         podjazdy dla niepełnosprawnych,

·         oddzielne wejście dla uczniów klas pierwszych.

  2. Oferujemy szeroką ofertę zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną:

  ·         nowoczesne metody nauczania,

  ·         praca metodą projektów,

  ·         spójny system oceniania motywujący uczniów do nauki,

  ·         pomoc pedagoga i psychologa,

  ·         terapia logopedyczna,

  ·         terapia indywidualna i grupowa dla uczniów z dysfunkcjami,

  ·         zajęcia rewalidacyjne,

  ·         zajęcia oddziały integracyjne,

  ·         pomoc nauczycieli wspomagających,

  ·         zajęcia wyrównawcze umożliwiające wyrównywanie braków edukacyjnych z różnych przedmiotów,

  ·         zajęcia przygotowujące do egzaminu na zakończenie szkoły,

  ·         możliwość rozwijania zdolności w przedmiotowych kołach zainteresowań,

  ·         możliwość rozwijania zdolności, realizowania zainteresowań w czasie zajęć chóru, koła teatralnego, dziennikarskiego,

  ·         możliwość doskonalenia talentu artystycznego w czasie zajęć koła plastycznego (efektem są liczne nagrody w różnych konkursach plastycznych),

  ·         zajęcia koła bibliotekarskiego promujące czytelnictwo oraz przygotowujące do udziału w wielu konkursach literackich,

  ·         wyjazdy naukowe (m.in. wykłady na Uniwersytecie Warszawskim i lekcje muzealne) oraz liczne wycieczki krajoznawcze i integracyjne, w tym kilkudniowe, krajowe i zagraniczne,

  ·         możliwość rozwijania pasji i zainteresowań sportowych pod okiem doskonałych trenerów,

  ·         treningi wrotkarskie i łyżwiarstwa szybkiego,

  ·         możliwość nieodpłatnego wypożyczenia łyżew i wrotek na zajęcia sportowe,

  ·         wyjazdy na Tor łyżwiarski „Stegny” trzy razy w tygodniu,

  ·         w szkole działa Szkolne Koło Wolontariatu.

  3. Zapewniamy bezpieczeństwo poprzez:

  ·         monitoring - na korytarzach i przed budynkiem szkoły zainstalowane są kamery, a w toaletach czujniki dymu,

  ·         cykliczne ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem straży pożarnej,

  ·         wejście do szkoły - domofon,

  ·         prelekcje i pogadanki na temat bezpieczeństwa,

  ·         dyżury nauczycieli w czasie przerw lekcyjnych,

  4. Współpracujemy z rodzicami poprzez:

  ·         zebrania i dni otwarte,

  ·         stałe konsultacje nauczycieli,

  ·         pomoc psychologa i pedagoga,

  ·         włączanie w działania Szkoły,

  ·         współpracę z Radą Rodziców, która opiniuje programy, plany pracy Szkoły,

  ·         wspólne opracowywanie kierunków działań naszej Szkoły. 

   

  5. Promujemy naszą Szkołę i miasto Milanówek poprzez podejmowanie różnorodnych działań:

   

  ·         Największą promocją i wizytówką szkoły jest sport. Od lat uczniowie szkoły zajmują czołowe miejsca w klasyfikacji generalnej Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, zdobywają medale w zawodach wrotkarskich,  ale największe osiągnięcia i sukcesy promujące miasto na arenie kraju i Europy należą do łyżwiarzy szybkich. Wśród nich szczególnie pokreślić należy: siedmiokrotną wygraną na szczeblu ogólnopolskim w punktacji generalnej szkół wśród chłopców, reprezentowanie i zdobycie medali przez naszych uczniów  w Mistrzostwach Europy Dzieci w Holandii w łyżwiarstwie szybkim. Wychowaliśmy dwukrotną medalistkę olimpijską w łyżwiarstwie szybkim – Luizę Złotkowską i olimpijczyka Sławomira Chmurę.

  ·         Uczniowie „Trójki” osiągają liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Możemy poszczycić się laureatami i finalistami przedmiotowych konkursów kuratoryjnych i olimpiad na szczeblu ogólnopolskim.

  ·         współpracujemy z Urzędem Miasta i innymi podmiotami, włączając się w różnorodne akcje.  Serdecznie zapraszamy na dzień otwarty i spotkanie informacyjne, 

  które odbędzie się 17 marca 2020 r. o godzinie 17:30.   Więcej informacji na stronie: zsg3milanowek.szkolnastrona.pl


  Dostępne miejsca:

  Nazwa Opis
  KLASA PIERWSZA

  Przykładowe zdjęcia:

  Mapa

  Rekrutacja ID: 136; Wersja: 21.141.316.1058 Harmonogram ID: 701;