Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Milanówek.
Rekrutacja przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem:

4 marca 2019
od godz. 10.00

5 kwietnia 2019 
do godz. 12:00

Rejestracja w systemie elektronicznym zgłoszeń/wniosków o przyjęcie.

marca 2019
od godz. 10.00

5 kwietnia 2019 
do godz. 15:00

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

5 kwietnia 2019 

11 kwietnia 2019 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12 kwietnia 2019
godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
 i niezakwalifikowanych. 
 

18 kwietnia 2019

6 maja 2019
godz.15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka 
w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

8 maja 2019
godz. 14.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

Od  8 maja 2019
godz. 14.00

 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do klas pierwszych szkół podstawowych

24 maja 2019

 

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

27 maja 2019

3 czerwca 2019
do godz. 12:00

Rejestracja w systemie elektronicznym zgłoszeń/wniosków o przyjęcie.

27 maja 2019

3 czerwca 2019
do godz. 15:00

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

3 czerwca 2019

10 czerwca 2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i weryfikacja dokumentów potwierdzających przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11 czerwca 2019
 godz. 15:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

11 czerwca 2019
od godz. 15:00

18 czerwca 2019
do godz. 15:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka.

19 czerwca 2019
 godz. 15:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

od 19 czerwca 2019
od godz. 15:00

 

Procedura odwoławcza.

Rekrutacja ID: 127; Wersja: 9.115.296.1539 Harmonogram ID: 542;